Algemene voorwaarden loterij

Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden gelden voor de loterij, die georganiseerd wordt door Stichting Earlybirds Fotografie.
 2. Het meespelen in deze loterij houdt in dat u verklaart in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Stichting Earlybirds Fotografie kan op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen, dit zal dan op de website kenbaar worden gemaakt.
 4. De uitleg en uitvoering van de Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen bindend. Op het moment dat er zich iets voor doet, waar in de Algemene Voorwaarden niet over gesproken wordt, dan is de beslissing van Stichting Earlybirds Fotografie bepalend.
 5. Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar.
 6. U dient de gegevens naar waarheid in te vullen. Stichting Earlybirds Fotografie heeft het recht om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 7. Stichting Earlybirds Fotografie kan deelnemers uit sluiten van deelname, indien er onjuiste gegevens worden verstrekt of fraude wordt gepleegd.
 8. Stichting Earlybirds Fotografie is niet aansprakelijk voor fouten op de website.
 9. U kunt tot en met zondag 31 maart 2024 online loten kopen. De betaling dient uiterlijk binnen te zijn op woensdag 3 april 2024 voor 12.00 uur op rekeningnummer NL67INGB0006826547 t.n.v. Stichting Earlybirds Fotografie o.v.v. het ordernummer, om deel te nemen aan de loterij.
 10. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u binnen een uur per e-mail een orderbevestiging.( deze kan in uw spam terecht komen)
 11. Zodra de betaling is goedgekeurd ontvangt u via de mail uw lotnummers. ( deze kan in uw spam terecht komen)
 12. U heeft recht op een prijs als uw lotnummer getrokken wordt.
 13. De trekking van de loterij is op maandag 8 april 2024 en zal in het openbaar plaatsvinden. De uitslag van de trekking zal binnen een week te zien zijn op www.loterijearlybirds.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 14. Over de uitslag van de trekking van de loterij kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor geld of andere prijzen.
 16. Na de trekking wordt de gewonnen prijs binnen vier weken toegestuurd naar het door u opgegeven adres bij het kopen van uw loten. Heeft u op dinsdag 30 april 2024 uw gewonnen prijs nog niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@loterijearlybirds.nl
 17. Stichting Earlybirds Fotografie is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van de producten.
 18. Indien een prijs wordt verstuurd naar een adres buiten Nederland, dan zullen de verzendkosten voor de prijswinnaar zijn.
 19. Stichting Earlybirds Fotografie is gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die rechtstreeks zorgen voor de levering van de gewonnen prijs.
 20. Indien u als deelnemer een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen via het contactformulier of een e-mail te sturen naar info@loterijearlybirds.nl.
 21. De vergunning voor deze loterij is op 14 november 2023 afgegeven door de kansspelautoriteit onder nummer 17039.